2PN3PNLiền Kề

     BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG CITY

    🚪Địa chỉ: Xóm Tháp,Phương Đại Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nộ

    ☎Điện thoại: 098.102.9900

    📧Email: quanly@cpthanglong.com.vn