2PN3PNLiền Kề

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG CITY

🚪Địa chỉ: Xóm Tháp,Phương Đại Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nộ

☎Điện thoại: 098.102.9900

📧Email: quanly@cpthanglong.com.vn